Andrea JABŮRKOVÁ

Bachelor's thesis

Předmatematické představy - porovnávání u dětí v mateřské škole

Pre-mathematical notions comparing children in kindergarten
Abstract:
V práci se zabývám úrovní dětí předškolního věku v oblasti předmatematické představy - porovnávání u dětí předškolního věku. Vytvořila jsem celkem 8 úkolů, které děti plnily individuálně. V činnostech jsem využila porovnávání přirozené, porovnávání základní, porovnávání redukované a porovnávání rozdílem. Každou činnost jsem popsala a vyhodnotila.
Abstract:
The work deals with the level of pre math ideas comparison of preschool children. I have created a total of eight tasks which they have done separately. I used the natural comparison, base comparison, reduced comparison and the difference comparison for the activities. I described and evaluated each activity.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 6. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JABŮRKOVÁ, Andrea. Předmatematické představy - porovnávání u dětí v mateřské škole. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/