Bc. Vendula Holmanová

Bakalářská práce

Specifika vzdělávání osob s Patauovým syndromem

The specifics of education for people with Patau syndrome
Anotace:
Bakalářská práce "Specifika vzdělávání osob s Patuovým syndromem" se zabývá problematikou dětí s Patauovým syndromem a možnostmi jejich vzdělávání. V teoretické části jsou dvě kapitoly. V první kapitole je seznámení s pojmy "kombinované postižení, Patauův syndrom. Druhá kapitola se zabývá systémem péče o děti s kombinovaným postižením, tedy o děti s Patauovým syndromem. Třetí kapitola je výzkumná. …více
Abstract:
Bachelor thesis "The specifics of education for people with Patau syndrome" deals with the problems of children with Patau syndrome and possibilities of their education. The theoretical part has two chapters. The first chapter is an introduction to the concepts of "multiple disability, Patau syndrome. The second chapter deals with the system of care for children with multiple disabilities, children …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta