Bc. Jiří Limberský

Diplomová práce

Návrh a implementace aplikace vhodné pro poskytování služeb v modelu SaaS

Design and implementation of application suitable for the providing of services in the SaaS model
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce je návrh a implementace aplikace vhodné pro poskytování služeb v modelu SaaS (Software as a Service) se zaměřením na firemní marketing malé firmy. Práce shrnuje model SaaS jako formu outsourcingu zhodnocením výhod a nevýhod, které určují požadavky na tvorbu a provoz aplikace tohoto typu. V praktické části diplomové práce bude implementována aplikace pro marketingové řízení …více
Abstract:
The main aim of the thesis is to design and implementation of application suitable for the providing of services in the SaaS model (Software as a Service) with a focus on small business marketing company. This thesis summarizes the SaaS model as a form of outsourcing appreciation of the advantages and disad-vantages, which determine the requirements for the creation and operation of the application …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Limberský, Jiří. Návrh a implementace aplikace vhodné pro poskytování služeb v modelu SaaS. Pardubice, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky