Ing. Kateřina Veselá

Bakalářská práce

Finanční kontrola ve vybrané obci

The Financial Control in Prostějov
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Finanční kontrola hospodaření obce Prostějova“ je analýza a zhodnocení finanční kontroly. Popisuje jednotlivé složky kontroly, jejich aktéry, typy a postupy. První část práce je věnována teoretickým východiskům, doplněná již informacemi z obce, v další části je potom ukázáno, jak kontrola fakticky probíhá v Prostějově.
Abstract:
The subject of this bachelor thesis called "Financial control of economy of the town Prostějov" is analysis and evaluation of financial control. It is describing each part of control, their participants, various kinds of control and their procedures. The first part is given to theoretical resources, that are supplemented by information right from the town. In the next part is shown, how is the control …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Irena Opluštilová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Radim Carda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa