Bc. Radka Bestvinová

Bakalářská práce

Výživový stav, tělesná zdatnost a fyzická aktivita brněnských dětí - analýza dat studie ELSPAC

Nutritional status, physical condition and activity of Brno children - analysis of ELSPAC data
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Výživový stav, tělesná zdatnost a fyzická aktivita brněnských dětí – analýza dat studie ELSPAC“ je zhodnocení výživového stavu a tělesné zdatnosti u dětí studie ELSPAC. V teoretické části je přiblíženo, co je to výživa, které aspekty ji ovlivňují, co představuje tělesná zdatnost, jakými metodami je zjišťována a proč je fyzická aktivita důležitá v každém životním období. …více
Abstract:
The thesis „Nutritional condition, physical fitness and physical activity of children in Brno – data analysis of the ELSPAC study” deals with the evaluation of the nutritional condition and physical fitness of children involved in the ELSPAC study. The theoretical part outlines what the nutrition is, which aspects involve the nutrition, what the physical fitness means, which methods are used to determine …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Martin Čuta, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta