Bc. Radka Bestvinová

Bachelor's thesis

Výživový stav, tělesná zdatnost a fyzická aktivita brněnských dětí - analýza dat studie ELSPAC

Nutritional status, physical condition and activity of Brno children - analysis of ELSPAC data
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Výživový stav, tělesná zdatnost a fyzická aktivita brněnských dětí – analýza dat studie ELSPAC“ je zhodnocení výživového stavu a tělesné zdatnosti u dětí studie ELSPAC. V teoretické části je přiblíženo, co je to výživa, které aspekty ji ovlivňují, co představuje tělesná zdatnost, jakými metodami je zjišťována a proč je fyzická aktivita důležitá v každém životním období. …more
Abstract:
The thesis „Nutritional condition, physical fitness and physical activity of children in Brno – data analysis of the ELSPAC study” deals with the evaluation of the nutritional condition and physical fitness of children involved in the ELSPAC study. The theoretical part outlines what the nutrition is, which aspects involve the nutrition, what the physical fitness means, which methods are used to determine …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Martin Čuta, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta