Theses 

Návrhy pro zefektivnění marketingové komunikace vybraného podniku – Kristýna BECHOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management obchodních činností

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
Všechny práce

Kristýna BECHOVÁ

Bakalářská práce

Návrhy pro zefektivnění marketingové komunikace vybraného podniku

Proposals to improve marketing communication in an enterprise

Anotace: Předložená práce je zaměřena na analýzu marketingové komunikace společnosti LASSELSBERGER, s. r. o. Hlavním cílem této práce je pak předložení návrhů na zefektivnění marketingové komunikace společnosti. Metodami výzkumu je studium sekundárních zdrojů, ale především osobní dotazování. V bakalářské práci je vypracován teoretický vstup, který souvisí s tématem marketingové komunikace. Zaobírá se nejen identifikací jednotlivých nástrojů komunikačního mixu, ale také trendy v marketingové komunikaci, marketingovým mixem a marketingovým výzkumem. Tyto zjištěné poznatky jsou porovnány s praktickou částí tak, jak jsou vyžívány ve společnosti LASSELSBERGER, s. r. o. Praktická část obsahuje informace o firmě, analýzu současných aktivit v rámci marketingové komunikace a následně zmíněná opatření, která poslouží k zefektivnění dosavadní marketingové komunikace, včetně předpokládaných nákladů.

Abstract: The presented work is focused on the analysis of marketing communication in the company LASSELSBERGER, s. r. o. Than the main goal of this bachelor thesis is to submit proposals for improvments in the area of marketing communication. The methods used in the research are the analysis of secondary sources and the main part is personal interview. There are two parts of the bachelor thesis theoretical and practical one. This thesis elaborates the theoretical entry, which is related to marketing communication. It concerns not only with the identification of individual instruments of the communication mix but also with trends in marketing communication, marketing mix and marketing research. The mentioned theoretical findings are compared with practical part the way they are used in LASSELSBERGER, s. r. o. The practical entry contains information about the company, the analysis of current activities in marketing communication and after that the mentioned proposals to improve efficiency of the present marketing communication including estimated costs.

Klíčová slova: marketingová komunikace, reklama, sociální sítě, online komunikace, podpora prodeje, marketingový výzkum

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2018
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Karolína Ptáčková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=74621 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

BECHOVÁ, Kristýna. Návrhy pro zefektivnění marketingové komunikace vybraného podniku . Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 02:17, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz