Diana Hrušková

Master's thesis

Komparativní analýza rozptylu a určení klíčových faktorů finanční výkonnosti skupiny Kofola

Financial Performance Comparative Analysis of Variance and Critical Factors Identification of Kofola Group
Abstract:
Cílem této diplomové práce je provedení komparativní analýzy rozptylu a určení klíčových faktorů finanční výkonosti skupiny Kofola. Analýza je provedena pro konsolidovanou společnost, kterou je Kofola ČeskoSlovensko a.s. a dva dceřiné výrobní podniky, kterými jsou Kofola a.s. se sídlem v České republice a Kofola a.s. se sídlem ve Slovenské republice. Finanční výkonost se hodnotí na základě ukazatele …more
Abstract:
The objective of this dissertation is to make a comparative analysis of dispersion and to specify key factors of financial efficiency of the group Kofola. The analysis is made for a consolidated company, Kofola ČeskoSlovensko a.s., and two subsidiary companies, which are Kofola a.s. located in the Czech Republic and Kofola a.s. located in the Slovak Republic. The financial efficiency is assessed according …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 5. 2017
  • Supervisor: Dagmar Richtarová
  • Reader: Miroslav Čulík

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Master programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance