Bc. Kristýna Hloušková

Diplomová práce

Mediální obraz Andreje Babiše v denících MF Dnes a Hospodářské noviny

Media Representation of Andrej Babiš in MF Dnes and Hospodářské noviny
Anotace:
Tato výzkumná práce se zabývá mediálním obrazem Andreje Babiše v denících Mladá fronta Dnes a Hospodářské noviny, v období před a po akvizici mediální skupiny Mafra Babišovou společností Agrofert v červnu 2013. Práce si klade za cíl popsat ucelený obraz Andreje Babiše ve zvolených denících, jeho proměny v čase i odlišnosti mezi deníky. Za použití kvantitativní obsahové analýzy autorka mapuje příspěvky …více
Abstract:
The thesis deals with media image of Andrej Babiš in MF Dnes a Hospodářské noviny in the time before and after acquisition of the Mafra media group by the Agrofert company, owned by Andrej Babiš, in June 2013. The aim of this thesis is to provide comprehensive image of Andrej Babiše in selected journals, describe its changes during the time and differences between the journals. With the use of quantitative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Alena Macková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií