Bc. Hana JURAČKOVÁ

Diplomová práce

Vliv komunikace pro zdravý rozvoj mladé generace

The Influence of comunication on the Development of young generation
Anotace:
Ve své diplomové práci se zabývám převážně komunikací. Poukázala jsem na to, jak je komunikace v našem životě důležitá a zaměřila jsem se především na mladou generaci. Popisuji zde zejména význam komunikace, protože komunikace je nedílnou součástí každodenního života a mezilidských vztahů. Zabývám se různými typy komunikace, jejím obohacováním a správným nasměrováním. Pokusila jsem se zdůraznit také …více
Abstract:
My dissertation main theme is communication. I endeavor to shown how important communication is in our lives, especially in case of young generation. I describe mainly communication, because it is integral part of our everyday live and interpersonal relations. I deal with various kinds of communications, its enriching and correct routing. I tried to underline signification of correct communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 3. 2009
Zveřejnit od: 20. 3. 2009
Identifikátor: 1015833

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2009
  • Vedoucí: PaedDr. Lenka Rogožanová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JURAČKOVÁ, Hana. Vliv komunikace pro zdravý rozvoj mladé generace. Brno, 2009. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 03. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 3. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.