Bc. Nikola Kršková

Bakalářská práce

Těžba hnědého uhlí a analýza konkurenčních těžebních společností v pánevní oblasti severních Čech

The mining of brown coal and analysis of competitive mining companies in the coal field area of the North Bohemia
Anotace:
Cílem bakalářské práce je srovnání hospodářských výsledků, včetně doplňujících údajů, a následné vyhodnocení získaných informací dvou těžebních společností. Jedná se o těžební společnosti - skupinu Severočeské doly a skupinu Czech Coal, které působí v pánevní oblasti severních Čech. Teoretická část je zaměřena na uhlí jako zdroj energie, vznik uhlí, historii a současnost dobývání a na rekultivaci krajiny …více
Abstract:
The aim of this thesis is to compare the economic results, including additional information, and following evaluation of obtained information about two mining companies. It concerns two mining companies - the Group Severočeské doly and the Czech Coal Group, which both operate in the basin region of northern Bohemia. The theoretical part is focused on coal as an energy source, coal formation, history …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Václav Vohánka
  • Oponent: Ing. Jana Goldbergerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní