Bc. Renata Petržilková

Bakalářská práce

Postavení a fungování Naučného střediska ekologické výchovy Kladno - Čabárna, o.p.s.

Status and functioning of the Learning Center for Environmental Education Kladno - Čabárna, o.p.s.
Anotace:
Tato bakalářská práce prezentuje nestátní neziskovou organizaci Naučné středisko ekologické výchovy Kladno - Čabárna, o.p.s., zabývající se ochranou životního prostředí a environmentální výchovou. V teoretické části jsou charakterizovány neziskové organizace, popsány některé právní formy neziskových organizací, jejich poslání, cíle, funkce a možnosti financování. Dále je zde představena státní politika …více
Abstract:
This bachelor thesis presents the non-governmental non-profit organization Learning Center for Environmental Education Kladno - Čabárna, o.p.s., dealing with environmental protection and environmental education.In the theoretical part a non-profit organizations are characterized, there are described some legal forms of non-profit organizations, their mission, objectives, functions and possibilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Jan Mertl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní