Theses 

Procesní řízení jako nástroj rozvoje akciové společnosti – Bc. Milan Černý

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Milan Černý

Diplomová práce

Procesní řízení jako nástroj rozvoje akciové společnosti

Process Management as a Tool for Business Development

Anotace: Cílem diplomové práce je vypracování procesní analýzy klíčových procesů akciové společnosti ŽĎAS, návrh metrik procesů a sestavení matice odpovědnosti pro jeden vybraný proces. V teoretické části práce popsat rozdíl mezi procesním řízením a klasickým (funkčním) stylem řízení. V analytické části práce provést procesní analýzu. V návrhové části práce k plnění hlavního cíle vytvořit obecný procesní model s přiřazením řídící dokumentace k hlavním procesům. Pro jeden z hlavních procesů vypracovat vzorově matice odpovědnosti a sestavit popisnou tabulku procesu a stanovit metriky procesu.

Abstract: The aim of the graduation Thesis is elaborating the process analysis of key processes of the joint-stock company ŽĎAS, the proposal of processes metrics and the preparation of responsibility matrix for one selected process. The theoretical part of the Thesis pays attention to the difference between the business process management and the classical (functional) management style. The analytical part of the Thesis deals with the execution of process analysis and the determination of processes metrics. In the proposal-making part of the Thesis there is created a general process model with assignment of control documentation to the main processes. For one of the main processes a responsibility matrix is prepared and a descriptive process worksheet is established, as guidance and the determination of process metrics.

Klíčová slova: Management, model, systém řízení, proces, procesní mapa, optimalizace

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2017
  • Vedoucí: Ing. Lukáš Trčka, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vladimír Kotal

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 15:07, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz