Bc. Daniela Myšková

Master's thesis

Interaktivní zóny v expozici "Holzmaisterova sbírka" v Městském muzeu Moravská Třebová se zaměřením na první stupeň základních škol

Interactive zones in the exhibition "The Holzmaister Collection" in the Museum in Moravská Třebová focusing on the first stage of elementary schools
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou muzejních kufříků a jiných pomocných edukačních technik v muzeu. Dále pak plánováním edukačních aktivit a jejich evaluací. Součástí práce bylo vytvoření tří muzejních kufříků/zón pro stálou expozici Městského muzea v Moravské Třebové, jejich uvedení do praxe a následná evaluace.
Abstract:
The diploma thesis deals with the problems of museum cases and other auxiliary educational techniques in the museum. Furthermore, the planning of educational activities and their evaluation. Part of the work was the creation of three museum cases / zones for the permanent exhibition of the Municipal Museum in Moravská Třebová, their putting into practice and subsequent evaluation.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 7. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 9. 2019
  • Supervisor: Mgr. Lucie Jagošová, DiS.
  • Reader: Mgr. Pavla Vykoupilová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta