Jan ŠVÁCHA

Bachelor's thesis

Občanská participace na správě a rozvoji obce

Civic participation in the management and developement of the municipality
Abstract:
Práce vytyčuje základní pojmy z oblasti účasti na správě a rozvoji obce. Zaměřuje se na obec Kostelec nad Labem. V rámci sociální participace popisuje činnost organizací Arnika a Naděje.
Abstract:
The work outlines the basic concepts of participation in governance and developement community. It focuses on community Kostelec nad Labem. The social participation describes the activites of organizations Arnika and Naděje.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2011
Accessible from:: 1. 1. 2099

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 5. 2011
  • Supervisor: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠVÁCHA, Jan. Občanská participace na správě a rozvoji obce. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 30. 03. 2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/