Jan ŠVÁCHA

Bachelor's thesis

Občanská participace na správě a rozvoji obce

Civic participation in the management and developement of the municipality
Anotácia:
Práce vytyčuje základní pojmy z oblasti účasti na správě a rozvoji obce. Zaměřuje se na obec Kostelec nad Labem. V rámci sociální participace popisuje činnost organizací Arnika a Naděje.
Abstract:
The work outlines the basic concepts of participation in governance and developement community. It focuses on community Kostelec nad Labem. The social participation describes the activites of organizations Arnika and Naděje.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011
Zverejniť od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2011
  • Vedúci: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠVÁCHA, Jan. Občanská participace na správě a rozvoji obce. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 30. 03. 2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/