Barbora Hudecová

Master's thesis

Analýza vlivu hospodářské politiky uplatněné v rybolovu na ekonomický vývoj ve vybraných zemích v letech 1990 -- 2013

Fisheries policy: Analysis of Economics policy in Fisheries for Economic Development in selected countries
Abstract:
Cílem diplomové práce je zkoumat vliv politiky rybolovu na udržitelný růst zdrojů rybích zásob a vývoj hospodářského produktu na příkladu tří ekonomik: Nový Zéland, Japonsko, Peru v období let 1990 až 2013. Teoretická část se věnuje vymezení základních pojmů, strategií a politik. V této části jsou vysvětleny základní modely řízení rybolovu, na základě vymezení vlastnických práv, udržitelného bohatství …more
Abstract:
The aim of thesis is to examine the impact of fisheries policy on sustainable growth of sources of fish stocks and the economic growth of three selected countries: New Zealand, Peru and Japan in time period since 1990 to 2013. The theoretical part defines basic concepts, strategies and policies. This section explains the right, wealth or culture based management models of fisheries. The practical part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 9. 2016
  • Supervisor: Slavoj Czesaný
  • Reader: Šárka Prudká

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52502