Barbora Hudecová

Master's thesis

Analýza vlivu hospodářské politiky uplatněné v rybolovu na ekonomický vývoj ve vybraných zemích v letech 1990 -- 2013

Fisheries policy: Analysis of Economics policy in Fisheries for Economic Development in selected countries
Anotácia:
Cílem diplomové práce je zkoumat vliv politiky rybolovu na udržitelný růst zdrojů rybích zásob a vývoj hospodářského produktu na příkladu tří ekonomik: Nový Zéland, Japonsko, Peru v období let 1990 až 2013. Teoretická část se věnuje vymezení základních pojmů, strategií a politik. V této části jsou vysvětleny základní modely řízení rybolovu, na základě vymezení vlastnických práv, udržitelného bohatství …viac
Abstract:
The aim of thesis is to examine the impact of fisheries policy on sustainable growth of sources of fish stocks and the economic growth of three selected countries: New Zealand, Peru and Japan in time period since 1990 to 2013. The theoretical part defines basic concepts, strategies and policies. This section explains the right, wealth or culture based management models of fisheries. The practical part …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2016
  • Vedúci: Slavoj Czesaný
  • Oponent: Šárka Prudká

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52502