Theses 

Zdravotní tělesná výchova ve studijních programech Tělesná výchova a sport fakult se sportovním zaměřením v České republice – Bc. Petra ŠIMEKOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Petra ŠIMEKOVÁ

Master's thesis

Zdravotní tělesná výchova ve studijních programech Tělesná výchova a sport fakult se sportovním zaměřením v České republice

Health physical education in Physical Education and Sport study programs at sport-oriented faculties in Czech Republic

Abstract: Předmětem diplomové práce je analýza výuky zdravotní tělesné výchovy ve vysokoškolském systému v České republice. Práce stěžejně vychází z analýzy studijních plánů oborů studijního programu Tělesná výchova a sport a dále ze sylabů předmětů pro výuku zdravotní tělesné výchovy v akademickém roce 2016/2017 na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a Fakultě sportovních studií Masarykovy Univerzity. Studijní plány oborů a sylaby předmětů jsou k dispozici v jednotlivých elektronických informačních systémech evidence studia. Z výsledků analýzy vysokoškolské přípravy budoucích tělovýchovných pracovníků vybraných univerzit v České republice vyplývá, že bakalářské studijní obory mají různou koncepci a zdravotní tělesná výchova není obsažena ve studijních plánech u každého oboru studijního programu Tělesná výchova a sport. Navazující magisterské studijní obory mají zdravotní tělesnou výchovu zakomponovánu ve studijních plánech mezi povinnými předměty u téměř všech studijních oborů.

Abstract: The subject of the thesis is analysis of teaching Health physical education in university education in Czech Republic. The work is principally based on the analysis of the curricula of the Physical Education and Sport study program and of the syllabi for teaching of Health physical education in the academic year 2016/2017 at the Faculty of Physical Culture at the Palacky University in Olomouc, Faculty of Physical Education and Sport at Charles University and Faculty of Sports Studies at Masaryk University. Detailed information about curricula of individual fields of study and syllabi of the taught subjects were sought in electronic information systems for administration of the study agenda. The results of university preparation of future physical educators from selected universities in Czech Republic reveal, that the bachelor degree programs have a different concept and Health physical education is not included in curricula for each field of study of Physical Education and Sport study program. In the follow-up Master's degree programs of Physical Education and Sport study program is the area of Health physical education included among obligatory subjects.

Keywords: výuka, vzdělávání, sylabus předmětu, zdravotní skupiny, cvičitel zdravotní tělesné výchovy

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 11. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: RNDr. Iva Dostálová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=205843 Reference to the local database file of the institution
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠIMEKOVÁ, Petra. Zdravotní tělesná výchova ve studijních programech Tělesná výchova a sport fakult se sportovním zaměřením v České republice. Olomouc, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury


Go to top | Current date and time: 23/3/2019 16:03, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz