Theses 

Zdravotní tělesná výchova ve studijních programech Tělesná výchova a sport fakult se sportovním zaměřením v České republice – Bc. Petra ŠIMEKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Petra ŠIMEKOVÁ

Diplomová práce

Zdravotní tělesná výchova ve studijních programech Tělesná výchova a sport fakult se sportovním zaměřením v České republice

Health physical education in Physical Education and Sport study programs at sport-oriented faculties in Czech Republic

Anotace: Předmětem diplomové práce je analýza výuky zdravotní tělesné výchovy ve vysokoškolském systému v České republice. Práce stěžejně vychází z analýzy studijních plánů oborů studijního programu Tělesná výchova a sport a dále ze sylabů předmětů pro výuku zdravotní tělesné výchovy v akademickém roce 2016/2017 na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a Fakultě sportovních studií Masarykovy Univerzity. Studijní plány oborů a sylaby předmětů jsou k dispozici v jednotlivých elektronických informačních systémech evidence studia. Z výsledků analýzy vysokoškolské přípravy budoucích tělovýchovných pracovníků vybraných univerzit v České republice vyplývá, že bakalářské studijní obory mají různou koncepci a zdravotní tělesná výchova není obsažena ve studijních plánech u každého oboru studijního programu Tělesná výchova a sport. Navazující magisterské studijní obory mají zdravotní tělesnou výchovu zakomponovánu ve studijních plánech mezi povinnými předměty u téměř všech studijních oborů.

Abstract: The subject of the thesis is analysis of teaching Health physical education in university education in Czech Republic. The work is principally based on the analysis of the curricula of the Physical Education and Sport study program and of the syllabi for teaching of Health physical education in the academic year 2016/2017 at the Faculty of Physical Culture at the Palacky University in Olomouc, Faculty of Physical Education and Sport at Charles University and Faculty of Sports Studies at Masaryk University. Detailed information about curricula of individual fields of study and syllabi of the taught subjects were sought in electronic information systems for administration of the study agenda. The results of university preparation of future physical educators from selected universities in Czech Republic reveal, that the bachelor degree programs have a different concept and Health physical education is not included in curricula for each field of study of Physical Education and Sport study program. In the follow-up Master's degree programs of Physical Education and Sport study program is the area of Health physical education included among obligatory subjects.

Klíčová slova: výuka, vzdělávání, sylabus předmětu, zdravotní skupiny, cvičitel zdravotní tělesné výchovy

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Iva Dostálová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=205843 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury

Jak správně citovat práci

ŠIMEKOVÁ, Petra. Zdravotní tělesná výchova ve studijních programech Tělesná výchova a sport fakult se sportovním zaměřením v České republice. Olomouc, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 17:47, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz