Viktor Ďurian

Bakalářská práce

Finanční kontrola hospodaření obcí - srovnávací studie ČR s vybranou zemí EU

Financial Control of Municipal Management - a Comparative Study of the Czech Republic with a Selected EU Country
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the evaluation of the form and procedural procedures of financial controls in the Czech Republic and a selected EU country. The work identifies their similar and different features, characterizes the forms, legislation and standards with which they approach the control of municipalities and defines relative concepts and relationships. The forms of control of municipalities …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zameriava na zhodnotenie podoby a procesných postupov finančných kontrol hospodárenia v Českej republike a vybranej krajine EU. Práca identifikuje ich podobné aj rozdielne rysy charakterizuje formy, legislatívu a štandardy s akými pristupujú ku kontrole obcí a vymedzuje relatívne pojmy a vzťahy. Opísané sú podoby kontroly obcí na základe platnej legislatívy. Je vykonaná komparácia …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Petra Dvořáková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Filip Hrůza, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta