Ondřej KASPERLÍK

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces u pacienta s akutní pankreatitidou

The nursing process in a patient with acute pancreatitis
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou ošetřovatelského procesu u konkrétního pacienta s akutní pankreatitidou. Toto onemocnění patří mezi nejzávažnější náhle příhody břišní, které může končit až smrtí. Akutní pankreatitida má různý průběh nemoci a vždy vyžaduje hospitalizaci na chirurgickém oddělení nebo na jednotce intenzivní péče dle závažnosti stavu. Cílem práce je vytvoření názorného plánu péče …více
Abstract:
My Bachelor thesis deals with nursing process of patient with acute pancreatitis. This disease is one of the most serious sudden abdominal episodes that could cause even death. Acute pancreatitis has a different course of disease and always requires hospitalization in the surgical ward or in intensive care unit according to severity. The aim of this thesis is to create an illustrative plan of care …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Pavlína Blahutová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KASPERLÍK, Ondřej. Ošetřovatelský proces u pacienta s akutní pankreatitidou. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta