Markéta KAJZAROVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces v péči o dítě s akutní gastroenteritidou

Nursing Process in Care of a Child with Acute Gastroenteritis
Anotace:
Cílem předložené práce je vytvoření názorného plánu ošetřovatelské péče vycházejícího z ošetřovatelských diagnóz NANDA - International Taxonomie II u dítěte s akutní gastroenteritidou. Plán ošetřovatelské péče je vypracován u konkrétního hospitalizovaného dítěte na dětském oddělení s diagnózou akutní gastroenteritida. Bakalářská práce je rozdělená na dvě části - na část praktickou a teoretickou. Teoretická …více
Abstract:
The aim of this thesis is to create an illustrative plan of nursing care based on nursing diagnoses NANDA - International Taxonomy II for a child with acute gastroenteritis. A nursing care plan is developed for a specific hospitalized child in a pediatric ward with a diagnosis of acute gastroenteritis. The bachelor thesis is divided into two parts - theretical and empirical part. The theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAJZAROVÁ, Markéta. Ošetřovatelský proces v péči o dítě s akutní gastroenteritidou. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta