Ing. Václav Houdek

Bakalářská práce

Marketingový komunikační mix - využití audiovizuálních prostředků pro marketingovou komunikaci vybraného subjektu

Marketing Communication Mix - Use of Audiovisual Media for Marketing Communication of The Chosen Subject
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku integrované marketingové komunikace v oblasti terciárního školství obecně. Obecná rovina je následně převedena do specifické části vztažené k vybranému subjektu, kterým je Vysoká škola finanční a správní o.p.s. Specifickou částí je tvorba projektu audiovizuálního díla s důrazem na specifiku cílové skupiny a možnost zapojení do integrované marketingové …více
Abstract:
This thesis focuses on the issue of integrated marketing communication in the field of tertiary education in general. Generally speaking, it is subsequently transferred to specific parts related to the selected entity, which is the University of Finance and Administration. The specific part of the project is the creation of an audiovisual work with emphasis on specific target groups and participation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní