Theses 

Marketingový komunikační mix - využití audiovizuálních prostředků pro marketingovou komunikaci vybraného subjektu – Ing. Václav Houdek

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Ing. Václav Houdek

Bachelor's thesis

Marketingový komunikační mix - využití audiovizuálních prostředků pro marketingovou komunikaci vybraného subjektu

Marketing Communication Mix - Use of Audiovisual Media for Marketing Communication of The Chosen Subject

Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku integrované marketingové komunikace v oblasti terciárního školství obecně. Obecná rovina je následně převedena do specifické části vztažené k vybranému subjektu, kterým je Vysoká škola finanční a správní o.p.s. Specifickou částí je tvorba projektu audiovizuálního díla s důrazem na specifiku cílové skupiny a možnost zapojení do integrované marketingové komunikace subjektu. Součástí práce je i výsledné audiovizuální dílo – reklamní spot s názvem Evoluce

Abstract: This thesis focuses on the issue of integrated marketing communication in the field of tertiary education in general. Generally speaking, it is subsequently transferred to specific parts related to the selected entity, which is the University of Finance and Administration. The specific part of the project is the creation of an audiovisual work with emphasis on specific target groups and participation in integrated marketing communications entity. The work also includes the resulting audiovisual work – the advertising spot called Evolution.

Keywords: Marketing, integrovaná marketingová komunikace, terciární školství, reklama, direct marketing, audiovizuální dílo. Marketing, Integrated Marketing Communications, Tertiary Education, Advertising, Audiovisual Work

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2015
  • Supervisor: PhDr. Pavel Čírtek
  • Reader: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 24/4/2019 20:25, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz