Theses 

Marketingový komunikační mix - využití audiovizuálních prostředků pro marketingovou komunikaci vybraného subjektu – Ing. Václav Houdek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Václav Houdek

Bakalářská práce

Marketingový komunikační mix - využití audiovizuálních prostředků pro marketingovou komunikaci vybraného subjektu

Marketing Communication Mix - Use of Audiovisual Media for Marketing Communication of The Chosen Subject

Anotace: Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku integrované marketingové komunikace v oblasti terciárního školství obecně. Obecná rovina je následně převedena do specifické části vztažené k vybranému subjektu, kterým je Vysoká škola finanční a správní o.p.s. Specifickou částí je tvorba projektu audiovizuálního díla s důrazem na specifiku cílové skupiny a možnost zapojení do integrované marketingové komunikace subjektu. Součástí práce je i výsledné audiovizuální dílo – reklamní spot s názvem Evoluce

Abstract: This thesis focuses on the issue of integrated marketing communication in the field of tertiary education in general. Generally speaking, it is subsequently transferred to specific parts related to the selected entity, which is the University of Finance and Administration. The specific part of the project is the creation of an audiovisual work with emphasis on specific target groups and participation in integrated marketing communications entity. The work also includes the resulting audiovisual work – the advertising spot called Evolution.

Klíčová slova: Marketing, integrovaná marketingová komunikace, terciární školství, reklama, direct marketing, audiovizuální dílo. Marketing, Integrated Marketing Communications, Tertiary Education, Advertising, Audiovisual Work

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 23:14, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz