Bc. Kristýna Dobešová Zimmermannová

Master's thesis

Interpretace místního kulturního dědictví z perspektivy estetické výchovy (hledání kulturní identity sudetské obce)

Interpretation of cultural heritage from the perspective of course of aesthetics (searching for cultural identity of Sudeten village)
Abstract:
Diplomová práce se zabývá možnostmi interpretace kulturního dědictví v hodinách estetické výchovy. V první části vymezuje pojmy a zakotvuje interpretaci kulturního dědictví v estetické výchově. Nabízí cesty, jak vybrat klíčová témata pro práci s kulturní identitou konkrétního společenství – v našem případě jihomoravské sudetské obce Zaječí. Specifika její historie a současnosti poskytují množství inspirace …more
Abstract:
The main task of this thesis is to deal with possibilities of interpretation of cultural heritage in courses of aesthetics. In the first part, main terms and the interpretation of cultural heritage in the field of courses of aesthetics are defined. It offers ways to choose key issues to work with cultural identity of a particular community – in our case, with village named Zaječí, which is situated …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta