Monika Haová

Bachelor's thesis

Trh práce v regionu Chomutovsko

The labor market in Chomutov region
Abstract:
Bakalářská práce zpracovává téma „Trh práce v regionu Chomutovsko“. Cílem této práce je zhodnocení situace na trhu práce, míry nezaměstnanosti a možnosti pracovního uplatnění obyvatel regionu Chomutovsko. Teoretická část se zaměřuje na definování trhu práce, strategie politiky zaměstnanosti České republiky a rozdělení zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Praktická část se věnuje charakteristice Ústeckého …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the topic "The labor market in the Chomutov region". The aim of this work is to evaluate the situation on the labor market, the unemployment rate and the possibilities of employment of the inhabitants of the Chomutov region. The theoretical part focuses on defining the labor market, the employment policy strategy of the Czech Republic and the distribution of employment …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 1. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 2. 2019
  • Supervisor: doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.
  • Reader: Ing. Nikola Krejčová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS