Bc. Michaela Dvorská

Diplomová práce

Analýza nástrojů marketingové komunikace v regionu Chomutovsko

Analysis of marketing communication tools in the Chomutov region
Anotace:
Diplomová práce se věnuje analýze nástrojů marketingové komunikace v regionu Chomutovsko. Cílem práce je zmapování současného stavu marketingových aktivit regionu Chomutovsko a doporučení takových marketingových aktivit, které by mohly vést k lepšímu využití služeb pro uživatele, především občany.
Abstract:
The dissertation deals with analysis of marketing communication tools in the Chomutov region. The target of this dissertation is to map the current state of marketing activities of Chomutov region and recommend of those marketing activities, which could lead to a better utilization of services for users, especially for citizens.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Kateřina Tomšíková
  • Oponent: Ing. Karel Müller

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní