Jaromír Demek

Bakalářská práce

Globální klimatické změny a jejich sociální aspekty

Global climate change and its social aspects
Anotace:
Demek, Jaromír. Globální klimatické změny a jejich sociální aspekty. Brno: PdF MU, 2008, 56 s. Tématem bakalářské práce jsou globální změny klimatu. V první části jsou diskutovány teorie vysvětlující současné oteplování (změny oběžné dráhy Země, změny slunečního záření, zvýšená koncentrace skleníkových plynů), druhá část je věnována snižování emisí skleníkových plynů využitím obnovitelných energetických …více
Abstract:
Demek, Jaromír. Global climate change and its social aspects. Brno: PdF MU, 2008, 56 p. The topic of Bachelor‘s dissertation is global climate change. In first part are discussed theories explaining recent warming (changes of Earth orbit, solar radiation, increased concentration of greenhouse gases), second part is dedicated to reduction of greenhouse gases emissions by use of renewable energy sources …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta