Bc. Ludmila Šircová

Diplomová práce

Vliv silově-vytrvalostního tréninku crossfit atletů na hodnoty krevního tlaku a srdeční frekvence v porovnání se zdravou nesportující populací

The influence of strength-conditioning training of crossfit athletes on blood pressure and heart rate compared to the healthy population physically inactive
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo zhodnotit vliv silově-vytrvalostního tréninku crossfit atletů na hodnoty krevního tlaku a tepové frekvence v porovnání se zdravou nesportující populací. Studie se zúčastnilo 16 zdravých osob, z toho 8 probandů byly sportovci, kteří se aktivně věnují crossfitu a 8 probandů, kteří pravidelně nevykonávají žádnou pohybovou aktivitu. Sledovaní jedinci podstoupili 7denní monitorování …více
Abstract:
The aim of this thesis was to evaluate the effect of strength-conditioning training of crossfit athletes on blood pressure and heart rate compared to the healthy physically inactive population. The study surveyed 16 healthy subjects, 8 of them were crossfit athletes and 8 sedentary inactive people. Every volunteer underwent seven days long ambulatory blood pressure and heart rate monitoring. There …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Alena Havelková, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta