Ing. Kristýna Patrasová

Bachelor's thesis

Guerilla marketing

Guerilla marketing
Anotácia:
Cílem této bakalářské práce je představení guerilla marketingu jako nové specifické formy marketingové komunikace. Práce čtenářům vymezuje pojem guerilla marketing, mapuje jeho vznik a počátky. Zároveň představuje zakladatele tohoto konceptu. Definuje možnosti využití, principy a příbuzné pojmy guerilla marketingu doplněné o příklady z praxe. Praktická část se zaměřuje především na zahraniční reklamní …viac
Abstract:
The main objective of this bachelor's thesis is to introduce a new guerrilla marketing as a specific form of marketing communication. The theoretical part defines guerilla marketing concept, explores its origins and formation. It also introduces the founder of the concept and defines the possible uses, principles and concepts related to guerilla marketing, supplemented by examples from practice. The …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
  • Vedúci: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: Ing. Kateřina Tomšíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní