Bc. Matěj Velička

Bakalářská práce

Metody guerilla marketingu

The Methods of Guerrilla Marketing
Anotace:
Teoreticko-metodologická část práce popisuje základní prvky marketingu, jako potřeba, směna či trh. Dále marketing, jako takový a jeho vývoj z hlediska koncepcí. Druhá polovina první části je věnována guerilla marketingu a jeho metodám, což je podstata celé práce. Na konci kapitoly lze nalézt média, která lze při realizaci guerilla marketingové kampaně využít. Kapitola je zakončena právními aspekty …více
Abstract:
Theoretical and methodological part describes the basic elements of marketing, as needs, exchange and market. Furthermore, describes marketing itself and its evolution in terms of concepts. The second half of the first part is devoted to guerrilla marketing and its methods, which is the essence of the whole work. At the end of the chapter you can find a media that can be used in implementing guerrilla …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Milan Kašík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace