Bc. Anastasiia Retota

Diplomová práce

Finanční stabilita a výkonnost podniku z pohledu moderních metod měření výkonnosti

Financial stability and productivity of a company from the perspective of modern methods of performance evaluation
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocením a posouzením výkonnosti a stability podniku pomocí tradičních a moderních metod v letech 2015-2017. Teoretická část se věnuje pramenům informací v podniku, finanční analýze a nástrojům pro hodnocení výkonnosti a stability ve společnosti. Praktická část dané práce se zabývá implementací informací uvedených v teoretické části na vybraný podnik ve sféře hotelnictví …více
Abstract:
This diploma thesis deals with evaluation and assessment of productivity and stability of the company using traditional and modern methods during the period 2015-2017. The theoretical part focuses on sources of information in the company, financial analysis and instruments for evaluation of productivity and stability in the company. The practical part of the thesis deals with the implementation of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance