Mgr. Dominika Kopecká

Master's thesis

Pronunciation of non-existent or different phonemes of Czech teachers teaching English at primary school and their influence on pupils pronunciation

Pronunciation of non-existent or different phonemes of Czech teachers teaching English at primary school and their influence on pupils pronunciation
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou učitelovy výslovnosti neexistujících a lišících se anglických fonému v českém jazyce a její možný vliv na výslovnost žáka. Učitelé předávají výslovnost vždy, když hovoří v Anglickém jazyce. Lze říci, že učitelova výslovnost je pro žáky model, který lze následovat. Diplomová práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se zabývá anglickými fonémy, výukou …more
Abstract:
This Master Thesis deals with the issue of teachers´ pronunciation of English sounds that are non-existent or different in the Czech language and its influence on the pupil´s pronunciation. Teachers transfer their pronunciation during lessons when speaking English. It can be said that a teacher´s pronunciation is a model for pupils to follow. This Master Thesis is divided into two parts. The theoretical …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2015
  • Supervisor: Mgr. Gabriela Oaklandová
  • Reader: Mgr. Bc. Šárka Dohnalová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta