Bc. Daniel ANDELT

Diplomová práce

Sociálně vyloučené lokality v oblasti SO ORP Děčín

Socially excluded localities in area SO ORP Děčín
Anotace:
Sociálně vyloučené lokality jsou části města, ulice, nebo i jednotlivé budovy, kde dochází k vyšší koncentraci sociálně vyloučených osob. Svou podobou a velikostí se od sebe navzájem odlišují. V Děčíně žije z různých příčin určité procento sociálně vyloučených osob také a tak jsou zde i sociálně vyloučené lokality. Strategický plán pro sociální začleňování v Děčíně vymezil tři takové lokality na území …více
Abstract:
Socially excluded localities are parts of city, street or even individual buildings, where is a higher concentration of socially excluded persons. They differ from each other by their shape and their size. For various reasons, a certain percentage of socially excluded people also live in Děčín, and so there are also socially excluded localities. The Strategic Plan for Social Inclusion in Děčín defined …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 10. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ANDELT, Daniel. Sociálně vyloučené lokality v oblasti SO ORP Děčín. Ústí nad Labem, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta