Bc. Irena Haluzová, DiS.

Bakalářská práce

Nutriční doporučení ve výživě dětí

Nutritional Recommendations in Children's Nutrition
Anotace:
Bakalářská práce s názvem Nutriční doporučení ve výživě dětí je zaměřena na jednotlivé složky výživy, které se objevují v jídelníčku dětí a mohou tak ovlivňovat jejich růst a vývoj. Teoretická část bakalářské práce je věnována základním složkám výživy, výživě dětí v jednotlivých věkových kategoriích. Dále jsou v práci shrnuty zásady zdravé výživy pro děti. V závěru teoretické části jsou v kapitolách …více
Abstract:
The bachelor thesis entitled Nutritional recommendations in children's nutrition is focused on the individual components of nutrition that appear in children's food and can influence their growth and development. The theoretical part of the bachelor thesis is devoted to basic components of nutrition, nutrition of children in individual age categories. Next, the principlesof healthy nutrition for children …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.
  • Oponent: Mgr. Petr Ptáček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta