Bc. Irena Haluzová, DiS.

Bachelor's thesis

Nutriční doporučení ve výživě dětí

Nutritional Recommendations in Children's Nutrition
Abstract:
Bakalářská práce s názvem Nutriční doporučení ve výživě dětí je zaměřena na jednotlivé složky výživy, které se objevují v jídelníčku dětí a mohou tak ovlivňovat jejich růst a vývoj. Teoretická část bakalářské práce je věnována základním složkám výživy, výživě dětí v jednotlivých věkových kategoriích. Dále jsou v práci shrnuty zásady zdravé výživy pro děti. V závěru teoretické části jsou v kapitolách …more
Abstract:
The bachelor thesis entitled Nutritional recommendations in children's nutrition is focused on the individual components of nutrition that appear in children's food and can influence their growth and development. The theoretical part of the bachelor thesis is devoted to basic components of nutrition, nutrition of children in individual age categories. Next, the principlesof healthy nutrition for children …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2018
  • Supervisor: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.
  • Reader: Mgr. Petr Ptáček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta