Mgr. Martina Fišerová, Ph.D.

Disertační práce

Analýza spontánního výtvarného projevu na druhém a třetím stupni

Analysis of the Sontaneous Art Expression in the Second and Third Grade
Anotace:
Dizertační práce s názvem Analýza spontánního výtvarného projevu na druhém a třetím stupni se především zabývá empirickým zkoumáním daného fenoménu. Cílem práce je zhodnocení a aktualizování pojetí spontaneity v oblasti výtvarné pedagogiky. Práce se zaobírá vymezením pojmů, mírou podpory a do jisté míry i efektivitou daného projevu. Práce má charakter případové studie, kdy případem je spontaneita v …více
Abstract:
Dissertation thesis Analysis of the spontaneous art expression in the second and third grade deals mainly with empirical research of the given phenomenon. Aim of the thesis is evaluation and actualization of approach to spontaneity within pedagogy of art. The thesis concerns with definition of concepts, intensity of support and to some extent also effectiveness of spontaneity. The work could be characterized …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2007
  • Vedoucí: doc. PhDr. Lefteris Joanidis

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta