Bc. Markéta Michálková

Diplomová práce

Teaching English to Dyslexic Learners: Reading Skills in Focus

Teaching English to Dyslexic Learners: Reading Skills in Focus
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá výukou anglického jazyka studentů, kteří byli diagnostikováni jednou z poruch učení, dyslexií. Práce se především zaměřuje na čtecí dovednosti. Hlavním cílem práce bylo nalézt vhodná podpůrná čtecí opatření pro tři žáky s výhledem dalšího využití při jejich četbě. Práce je rozdělena do dvou částí - teoretická a praktická. V teoretické práci jsou definovány specifické …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on teaching English to dyslexic learners; mainly it deals with teaching reading skills. The main aim of the thesis is to find appropriate accommodations for three learners which could be utilized by them in their future reading. The thesis is divided into two parts - theoretical and empirical. In the theoretical part specific learning differences with the emphasis on dyslexia …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Jana Chocholatá, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta