Lucie DAŇKOVÁ

Bachelor's thesis

Frakcionace tělesné hmotnosti na základě metody bioelektrické impedance u mentálně postižených

Fractionation of body weight based on the method of bioelectrical impedance at patiens with mental disability
Anotácia:
V této bakalářské práci jsme se zabývali frakcionací tělesné hmotnosti u populace s mentálním postižením. Výzkum byl prováděn na základě multifrekvenční bioelektrické impedance za pomocí přístroje Tanita BC-418. Měření jsme prováděli u 103 jedinců s mentálním postižením z vybraných ústavů a u jedinců, kteří se zúčastnili speciální olympiády v Olomouci. U probandů byly sledovány vybrané parametry, jako …viac
Abstract:
In this bachelor thesis, we examined the fractionation of body weight in a population with mental disability. The research was measured by multi-frequency bioelectrical impedance analysis using Tanita BC-418. Measurements were carried out with 103 individuals who were mentally disabled from selected institutions and individuals who participated in Special Olympics in Olomouc. Selected parameters of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
Zverejniť od: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
 • Vedúci: Doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DAŇKOVÁ, Lucie. Frakcionace tělesné hmotnosti na základě metody bioelektrické impedance u mentálně postižených. Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses r6asw2 r6asw2/2
31. 5. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
31. 5. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.