Ing. Zuzana Králiková

Bakalářská práce

Rozvoj a odměňování zaměstnanců - motivace k pracovnímu výkonu

Development and Remunaration of Employees - Motivation to Job Performance
Anotace:
V úvodu se práce zabývá především objasněním cíle, použitými výzkumnými metodami, aktuálností zvoleného tématu a charakteristikou současné situace, ve které se nacházejí absolventi, kteří jsou následně předmětem praktické části bakalářské práce. Teoretická část seznamuje čtenáře s problematikou rozvoje a odměňování zaměstnanců, s jejich pracovním výkonem a motivací. Obsahuje také obecnou kapitolu o …více
Abstract:
In the introduction, the thesis deals primarily with clarifying the objectives, research methods used, the timeliness of the chosen theme, characteristic of the current situation where there are graduates as a subject of the practical part. The theoretical part introduces the reader the issue of development and evaluating of employees and it also informs about their job performance and motivation. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: Ing. Martin Šikýř

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní