Ing. Kamila Dolejšová

Bachelor's thesis

Nové metodiky komunikace uplatňované v procesu Řízení vztahu se zákazníky. Komunikace jako nástroj rozvoje společnosti a součást marketingového mixu. Vliv komunikace na další složky marketingového mixu.

New communication methods used in Customer Relation Management. Communication as a tool of development of the company and a part of marketing mix. The impact of communication on the other components of marketing mix.
Abstract:
Má práce se zabývá současnými metodami komunikace uplatňované na zákazníka. Zjišťuje také, jakou roli hraje komunikace jako součást marketingového mixu. V neposlední řadě hodnotí vztahy mezi zákazníky a společnostmi. Práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol. V první kapitole je práce popsána z teoretického hlediska. V aplikační části je vyhodnocen marketingový výzkum, jehož smyslem je naplnit dané …more
Abstract:
My work deals with current methods of communication applicable to the customer. Also identifies the role of communication as part of the marketing mix. Last but not least, evaluate the relationship between customers and companies. The work is divided into two main chapters. In the first chapter, the work is described in theoretical terms. The application of marketing research is evaluated, the purpose …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2009
  • Supervisor: Ing. Miloslav Šašek
  • Reader: Ing. Miloslav Vaňák

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní