Theses 

Nové metodiky komunikace uplatňované v procesu Řízení vztahu se zákazníky. Komunikace jako nástroj rozvoje společnosti a součást marketingového mixu. Vliv komunikace na další složky marketingového mixu. – Ing. Kamila Dolejšová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Ing. Kamila Dolejšová

Bachelor's thesis

Nové metodiky komunikace uplatňované v procesu Řízení vztahu se zákazníky. Komunikace jako nástroj rozvoje společnosti a součást marketingového mixu. Vliv komunikace na další složky marketingového mixu.

New communication methods used in Customer Relation Management. Communication as a tool of development of the company and a part of marketing mix. The impact of communication on the other components of marketing mix.

Anotácia: Má práce se zabývá současnými metodami komunikace uplatňované na zákazníka. Zjišťuje také, jakou roli hraje komunikace jako součást marketingového mixu. V neposlední řadě hodnotí vztahy mezi zákazníky a společnostmi. Práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol. V první kapitole je práce popsána z teoretického hlediska. V aplikační části je vyhodnocen marketingový výzkum, jehož smyslem je naplnit dané cíle bakalářské práce.

Abstract: My work deals with current methods of communication applicable to the customer. Also identifies the role of communication as part of the marketing mix. Last but not least, evaluate the relationship between customers and companies. The work is divided into two main chapters. In the first chapter, the work is described in theoretical terms. The application of marketing research is evaluated, the purpose is to complete the objectives of work.

Kľúčové slová: marketingová komunikace, nástroje komunikace, marketingový mix, řízení vztahů se zákazníky marketing communication, marketing tools, marketing mix, customer relationship management marketingová komunikace, řízení vztahů se zákazníky

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2009
  • Vedúci: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: Ing. Miloslav Vaňák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Hore | Aktuálny dátum a čas: 25. 5. 2019 21:23, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz