Mgr. Margita Filipová

Bakalářská práce

Hrnčiarske pece na území Moravy a Slovenska so zameraním na pec z Hrušovan u Brna

Pottery kilns in the territory of Moravia and Slovakia with a view to kiln from Hrušovany near Brno
Abstract:
The bachelor thesis deals with the problem of pottery kilns of Moravia and Slovakia. The point of the thesis was collect these kilns from the literature, to analyse reasonable facts and the interpret information of pottery kiln from Hrušovany near Brno on the basis of pottery from this kiln.
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou hrnčiarskych pecí na území Moravy a Slovenska. Cieľom práce bolo zozbieranie týchto pecí z literatúry, vyhodnotenie dostupných faktov a spracovanie informácií o hrnčiarskej peci z Hrušovan u Brna na základe získanej keramiky z tejto pece.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Dagmar Vachůtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta