Bc. Marcel Hornych

Diplomová práce

On-line trh s uměním a jeho proměny

The Online Art Market and its Transformation
Anotace:
Tématem diplomové práce je analýza současné proměny trhu s uměním, který přesouvá své těžiště na nové digitální platformy. V teoretické části nejprve vymezuje tradiční trh s uměním a jeho specifika. Pozornost je přitom zaměřena především na sekundární trh, kde zastávají významnou roli aukční domy. Následně je přiblížen historický vývoj on-line trhu s uměním s důrazem na proměnu jednotlivých institucí …více
Abstract:
The thesis analyses the current transformation of the art market, which is shifting its focus to new digital platforms. In the theoretical part, it first defines the traditional art market and its specificities. The focus is mainly on the secondary market, where auction houses play an important role. Subsequently, the historical development of the online art market is outlined with an emphasis on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2023
  • Vedoucí: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta