Tereza HORKÁ

Bachelor's thesis

Fundraising a finanční zdroje pro občanské sdružení THeatr ludem

Fundraising and financial resources for NGO Theatr ludem
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou neziskového sektoru, financování neziskových organizací, fundraisingem, fundraisingovým plánem a jeho podstatnými náležitostmi, pojmem dobrovolnictví. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. V první, teoretické části, jsou popsány hlavní definice fundraisingu, kdo je fundraiser, co je to fundraisingový plán a jeho hlavní náležitosti, různé techniky …more
Abstract:
The bachelor paper deals with the problems of non-profit sector, its financing and the question of volunteerism. It also concentrates on the problems of fundraising, on fundraising plan and its necessities. The work is divided into two parts. The first theoretical part defines the most important definitions of fundraising, such as fundraiser, fundraising plan and its essentials and it discuss different …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2009
Accessible from:: 31. 3. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 8. 2009
  • Supervisor: PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HORKÁ, Tereza. Fundraising a finanční zdroje pro občanské sdružení THeatr ludem. Ostrava, 2009. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2009

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta