Tereza HORKÁ

Bachelor's thesis

Fundraising a finanční zdroje pro občanské sdružení THeatr ludem

Fundraising and financial resources for NGO Theatr ludem
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou neziskového sektoru, financování neziskových organizací, fundraisingem, fundraisingovým plánem a jeho podstatnými náležitostmi, pojmem dobrovolnictví. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. V první, teoretické části, jsou popsány hlavní definice fundraisingu, kdo je fundraiser, co je to fundraisingový plán a jeho hlavní náležitosti, různé techniky …viac
Abstract:
The bachelor paper deals with the problems of non-profit sector, its financing and the question of volunteerism. It also concentrates on the problems of fundraising, on fundraising plan and its necessities. The work is divided into two parts. The first theoretical part defines the most important definitions of fundraising, such as fundraiser, fundraising plan and its essentials and it discuss different …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2009
Zverejniť od: 31. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2009
  • Vedúci: PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HORKÁ, Tereza. Fundraising a finanční zdroje pro občanské sdružení THeatr ludem. Ostrava, 2009. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta