Eliška Komorová

Diplomová práce

Sponzoring a ambush marketing ve sportu

Sponsorship and ambush marketing in sports
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá sponzorstvím a ambush marketingem v oblasti sportu, konkrétně v souvislosti s olympijskými hrami. Jejím hlavním cílem je předložit doporučení pro efektivnější ochranu olympijské symboliky a sponzorů Českého olympijského výboru před ambush marketingem na základě výsledků vlastního výzkumu. Ve výzkumu jsou využity metody monitoringu a dotazníkového šetření
Abstract:
The theme of this diploma thesis is sponsorship and ambush marketing in sports, especially around Olympic games. Its main goal is to propose effective measures to protect Olympic symbols and sponsors of the Czech Olympic Committee from ambush marketing based on the results of a research of the topic. The research uses methods such as monitoring and quantitative and qualitative survey in the form of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Markéta Lhotáková
  • Oponent: Petra Šubrtová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72590