Bc. Dagmar Dvořáková

Diplomová práce

Projekt hotelového komplexu se zaměřením na nové trendy hotelové výstavby a designu.

Hotel complex project with a focus on new trends in hotel design and development
Anotace:
Cílem diplomové práce je návrh projektu hotelového komplexu s implementací ekologicky šetrných postupů jako jednoho z celosvětových trendů ve výstavbě i designu. V teoretické části je na základě odborné literatury definováno hotelové projektování, v rámci něhož je zmíněn rozhodovací proces a výstavba projektu nebo činnosti před zahájením provozu hotelu včetně dalších nedílných součástí projektování …více
Abstract:
The aim of this Master’s dissertation is to propose a hotel complex project with implementation of environmentally friendly practices as one of the global trends in hotel development and design. The theoretical part is based on literature about hotel development where decision-making process, construction of the project or activity before the operation of the hotel are mentioned including more integral …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Filip
  • Oponent: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze